Vraag

Vraag

Op een vraag vanuit de klas of een van de leerlingen al wel eens voorspel heeft gehad zegt een jongen: “Met iemand anders?”