Privacybeleid

Jong & Van Zin vzw hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen je privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met je persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

Privacy

Om je gerichte informatie over ons aanbod te kunnen verschaffen, neemt Jong & Van Zin vzw de relevante beroepsgegevens die je meedeelt op in haar klantenbestand.

Je kan ten allen tijde je gegevens inkijken en eventueel wijzigen. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992.

We bewaren de verzamelde gegevens in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. Jong & Van Zin vzw zal de gegevens niet doorgeven aan andere organisaties/bedrijven, maar enkel gebruiken voor eigen communicatie. Je gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Wil je je fiche in ons klantenbestand inkijken? Neem contact op via info@jongenvanzin.be of +32 (0)3 336 99 99.

Nieuwsbrief

Jong & Van Zin vzw stuurt een nieuwsbrief in elektronische vorm. Je ontvangt geen e-nieuwsbrief of e-reclame op je persoonlijke e-mailadres als je hiervoor niet uitdrukkelijk toestemming geeft. Enkel voor dit doel zullen je contactgegevens gebruikt worden. Je kan je ten allen tijde uitschrijven. Via een link in elke nieuwsbrief of via info@jongenvanzin.be.

Disclaimer

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's, zijn eigendom van Jong & Van Zin vzw. Ze worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Je mag de inhoud van de site niet vermenigvuldigen, doorsturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Jong & Van Zin vzw. Behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Contact

Heb je vragen over dit privacybeleid?

Neem contact met ons op:

Jong & Van Zin vzw

Kipdorp 30

2000 Antwerpen

info@jongenvanzin.be

+32 (0)3 336 99 99

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrief
- privacybeleid