Media

Jongeren willen praten over seks, religie en zichzelf

>> Lees het artikel 'Jongeren willen praten over seks, religie en zichzelf. Identiteit als eindterm maakt leerkrachten zenuwachtig.' 

>> Lees meer hoe we rond identiteit werken met  jongeren.

>> Ontdek hoe we leerkrachten versterken.